Toiminnanvarmistuksen kehittäminen rakentamisprosessissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-01-26
Department
Major/Subject
LVI-tekniikka
Mcode
K3008
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88 + 6
Series
Description
Supervisor
Kosonen, Risto
Thesis advisor
Mairinoja, Pekka
Keywords
rakennukset, energiatehokkuus, sisäilmasto, toiminnanvarmistus
Other note
Citation