Essays on the interplay between directors’ social networks and reputation capital, corporate reporting, and demand for audit quality

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Doctoral thesis (article-based)
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
38 + app. 156
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 118/2022
Abstract
This dissertation examines the role of directors' social networks and reputation in corporate reporting and the demand for audit quality. The board of directors are the central actors in the firm's corporate governance; thus, they are responsible for the quality of corporate reporting and overseeing the external auditors. The first essay examines whether the reputation capital of the boards of directors is associated with the demand for external auditing, while the second and third essay examine the role of directors' social networks in sustainability reporting and financial reporting, respectively. In all three essays the data consists of Finnish companies. The findings of the first essay suggest that reputed directors protect their reputation by demanding better audit quality. The findings of the second essay imply that information flow in directors' social networks influence firms' sustainability reporting practices. More specifically, better connected boards are more likely to report on their sustainability issues and follow sustainability reporting guidelines. The results, furthermore, indicate that less connected boards are more likely to buy external assurance on their sustainability reports. The third essay continues examining directors' social networks and find that information flow in director networks improve firms' accruals quality and has a positive impact on audit fee. Overall, the findings of this dissertation provide insights into the role of directors' reputation capital and social networks in the context of corporate reporting and audit quality.

Tämä väitöskirja tutkii hallituksen jäsenten sosiaalisten verkostojen ja maineen merkitystä yritysraportoinnille ja tilintarkastuksen laadun kysynnälle. Hallitus on yrityshallinnoinnin keskeinen toimija; näin ollen se on vastuussa yritysraportoinnin laadusta ja tilintarkastuksen valvonnasta. Väitöskirjan ensimmäisessä esseessä tutkitaan, onko hallituksen jäsenten mainepääoma yhteydessä tilintarkastuksen kysyntään, kun taas toinen ja kolmas essee tutkivat hallituksen jäsenten sosiaalisten verkostojen merkitystä yrityksen kestävyysraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin kannalta. Jokaisessa kolmessa esseessä tutkimusaineisto koostuu suomalaisista yrityksistä. Väitöskirjan ensimmäisen esseen tulosten perusteella esitetään, että maineikkaat hallituksen jäsenet suojelevat mainettaan lisäämällä kysyntää paremmalle tilintarkastuksen laadulle. Toisen esseen tulokset antavat viitteitä siitä, että hallituksen jäsenten sosiaalisista verkostoista saatavalla informaatiolla on merkitystä yrityksen kestävyysraportointikäytäntöihin. Yritys todennäköisemmin raportoi kestävyydestään ja seuraa raportoinnissaan kestävyysraportointiohjeistoja, kun sen hallitus on paremmin verkostoitunut. Lisäksi tulokset osoittavat, että todennäköisyys kestävyysraportin varmennukselle on suurempi silloin, kun yrityksen hallitus on vähemmän verkostoitunut. Myös kolmas essee tutkii hallituksen jäsenten sosiaalisten verkostojen roolia ja tulokset osoittavat, että tilinpäätöksen harkinnanvaraisten erien laatu on parempaa ja tilitarkastuspalkkiot suuremmat silloin, kun hallituksella on laajemmat verkostot. Kokonaisuutena tämän väitöskirjan tutkimustulokset tuovat uutta tietoja hallituksen jäsenten mainepääoman ja sosiaalisten verkostojen roolista yritysraportoinnin ja tilintarkastuksen laadun kontekstissa.
Description
Supervising professor
Niemi, Lasse, Prof., Aalto University, Department of Accounting, Finland
Keywords
directors’ reputation, directors’ social networks, audit quality, audit fee, sustainability reporting, hallituksen maine, hallituksen sosiaaliset verkostot, tilintarkastuksen laatu, tilintarkastuspalkkio, kestävyysraportointi
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Fredriksson, Antti., Kiran, Anila., & Niemi, Lasse. (2020). Reputation capital of directorships and demand for audit quality. European AccountingReview, 29(5), 901-926. 1.
    Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-202204282902
    DOI: 10.1080/09638180.2020.1724550 View at publisher
  • [Publication 2]: Kiran, Anila., Myllymäki, Emma-Riikka., & Niemi, Lasse. (2022). Directors’ social networks and sustainability reporting practices. unpublished manuscript
  • [Publication 3]: Kiran, Anila (2022). The association between directors’ social networks and audit fees: A path model approach. unpublished manuscript
Citation