Kustannusten kohdistusjärjestelmän kehittäminen erään yrityksen projektivientitoimintaan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
03.22
Degree programme
Language
fi
Pages
107 s. + liitt. 15
Series
Description
Supervisor
Uusi-Rauva, Erkki
Keywords
Other note
Citation