SVG-standardi karttatiedon käsittelyssä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
105
Series
Abstract
This thesis studies how to present digital map data as SVG-standard compatible map images. In this thesis basics of map data such as collecting and saving data are studied. Map projections, coordinate systems and scales are described. Also the features of traditional paper-printed maps and digital maps are compared. Most significant features of XML-based SVG-standard are described along with the usage and future of SVG. During the studies of this thesis program library "Maptool" was implemented to translate digital map data to image format. The architecture of the program was planned to be easily expandable to include new file formats without changes to the original code. Support for reading mif/mid format and writing SVG and PNG formats was implemented.

Tämä diplomityö tutkii sähköisessä muodossa olevan karttatiedon esittämistä SVG-standardin mukaisina karttakuvina. Työssä perehdytään karttatiedon perusteisiin kuten tiedon keräämiseen ja tallennukseen. Karttojen yhteydessä kerrotaan kartoissa käytettävistä projektioista, koordinaattijärjestelmistä ja mittakaavoista sekä verrataan perinteisten paperikarttojen ja sähköisten karttojen ominaisuuksia. XML-pohjaisen SVG-standardin yhteydessä kuvataan standardin tärkeimmät ominaisuudet ja käyttökohteet sekä esitetään arvioita standardin tulevaisuudesta. Tämän diplomityön yhteydessä toteutettiin Maptool-niminen ohjelmisto, joka on tarkoitettu sähköisen karttatiedon muuttamiseen halutun formaatin mukaiseksi tiedostoksi. Ohjelmiston arkkitehtuuri on suunniteltu helposti laajennettavaksi, jolloin tarvittavien alku- ja loppumuotojen lisääminen ei vaadi olemassa olevan ohjelman muuttamista. Työn yhteydessä toteutettiin mif/mid-formaatin lukeminen ja SVG sekä PNG -formaattien kirjoitus.
Description
Supervisor
Tuominen, Juha
Thesis advisor
Nurminen, Antti
Keywords
SVG, SVG, map data, karttatieto, digital maps, sähköiset kartat
Other note
Citation