Applying graph rewriting to model transformations

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietojenkäsittelyteoria
Mcode
T-119
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 51 s.
Series
Abstract
Tässä työssä on tutkittu mallitransformaatioiden toteuttamista graafiuudelleenkirjoituksella. Ohjelmistotuotantoprosessin osana käytetään usein mallinnusta. Mallien automaattinen käyttö tarvitsee erilaisia transformaatiota mallien välillä. OMG-ryhmän Model Driven Architecture tarjoaa viitekehyksen mallitransformaatioille. Graafiuudelleenkirjoitus on eräs tapa toteuttaa mallitransformaatioita. Graafiuudelleenkirjoitus on graalin käsittelyä uudelleenkirjoitussäännöillä, joilla aligraafeja korvataan toisilla graafeilla. Työssä on kehitetty sääntökieli graafiuudelleenkirjoitukseen pohjautuvien mallitransformaatioiden määrittelyyn. Käytännön tarkastelua varten on toteutettu transformaatio kirjoittamalla sääntöjoukko, joka toteuttaa muunnoksen UML-pohjaisesta tilakonemallista Conformiqin omaan CQA-mallinnuskieleen. Graafiuudelleenkirjoituksen soveltumista mallitransformaatioiden perustaksi on tutkittu sekä sääntökielen että toteutetun transformaation pohjalta. Huomiota on kiinnitetty myös graafiuudellenkirjoituksen suorituskykyyn sekä sääntöpohjaisen järjestelmän ylläpidettävyyteen. Työssä havaittiin, että vaikka teoreettiselta kannalta graafiuudellenkirjoitus on ongelmana laskennallisesti vaativa, käytännön suorituskyky oli tarkoitukseen nähden riittävä, ja samalla transformaation suunnittelijalle suodut vaihtoehdot sääntöjen suunnittelussa mahdollistavat tehokkaan tavan mallitransformaation toteuttamiseksi sekä järkevän abstraktiotason erilaisten mallien syntaksi- ja notaatioeroihin.
Description
Supervisor
Niemelä, Ilkka
Thesis advisor
Huima, Antti
Keywords
graph rewriting, graafiuudelleenkirjoitus, model transformation, mallitransformaatio, model, malli, UML, UML
Other note
Citation