Hajautetun ohjausjärjestelmän kehityslaitteiston suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
Ele-66
Degree programme
Language
fi
Pages
(7) + 61 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Thesis advisor
Leppänen, Heikki
Selin, Kimmo
Keywords
kehityslaitteisto, kehitystyökalut, järjestelmän kehitys, hajautettu ohjausjärjestelmä, verkko, toiminnan arviointi
Other note
Citation