Initial Synchronization in Compact Mode

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
61
Series
Abstract
Kompaktimoodi on uusi GSM-järjestelmälle määritelty verkkoratkaisu, joka perustuu epäjatkuviin kontrollikanaviin. Se mahdollistaa GSM-verkon rakentamisen käyttäen ainoastaan 1/4 taajuusspektristä, joka aiemmin on tarvittu. Yhdistettynä uuden modulaation ja pakettikytkentäisen palvelun kanssa kompaktimoodi on yksi mahdollisista 3. matkapuhelinsukupolven ratkaisuista Yhdysvalloissa. Kun GSM-puhelin laitetaan päälle, sen ensimmäinen tehtävä on synkronoitua verkon kanssa. Aluksi on löydettävä taajuus, joka lähettää kontrollikanavia. Seuraavaksi täytyy kuunnella taajuuskorjauspurske sekä synkronointipurske. Lopuksi on dekoodattava synkronointipurskeesta informaatio, jonka perusteella osataan purkaa todellisen liikennelähetyksen koodaus. Kontrollikanavieri epäjatkuvuus aiheuttaa ongelmia matkapuhelimen alkusynkronoitumisessa kompaktimoodissa. Synkronoitumiseen kuluva aika saattaa venyä sietämättömäksi, ja käytetyt algoritmit automaattiseen vahvistuksensäätöön sekä synkronoitumispurskeen löytämiseen eivät toimi halutulla tavalla. Tässä työssä tehdyt simuloinnit kuitenkin osoittavat, että näihin ongelmiin on löydettävissä ratkaisut.
Description
Supervisor
Ehtamo, Harri
Keywords
compact mode, initial synchronization, kompaktimoodi, alkusynkronoituminen
Other note
Citation