Condition survey of facades repaired with thin thermal rendering

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Talonrakennustekniikka
Mcode
Rak-43
Degree programme
Language
fi
Pages
104 s. + liitt. 22
Series
Abstract
Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää ohuteristerappaamalla korjattujen julkisivujen kuntotutkimusmenetelmiä sekä lisätä ohuteristerappauksien vauriotietämystä. Ohuteristerapattujen julkisivujen kuntotutkimusmenetelmiä on kehitetty kenttäkokein vanhoissa eristerapatuissa kohteissa ja vauriotietämystä on lisätty vauriokartoituksella sekä silmämääräisesti että kenttäkokein. Ohuteristerappauksien kuntotutkimusmenetelmistä tehtiin erillinen ohjeistus liitteeksi tämän diplomityön loppuun. Ohuteristerapatuista julkisivuista tulee selvittää käytetyt materiaalityypit, verkon sijainti, liittymien yksityiskohdat ja niiden toteutuminen alkuperäisiin suunnitelmiin verraten sekä halkeilukartoitus. Lisätutkimusmenetelminä tarkempiin selvityksiin voidaan käyttää ohuthietutkimusta, lämpökamerakuvaamista, rappauksen ja pinnoitteen vedenläpäisykyvyn selvittämiseen Karstenin putkea sekä rappauksen vedenimukyvyn selvittämistä. Vauriokartoituksen perusteella havaittiin, että rappauksien halkeilualueet ovat yleisiä mutta pääsääntöisesti vauriot olivat pieniä ja paikallisia. Ohuteristerappauksien kunto oli yleisesti ottaen hyvä tähän diplomityöhön kuuluvissa kohteissa. Eristelevyjen paksuudet olivat tutkituissa kohteissa keskimäärin 50 mm. Nykyisen energia-avustuksen saamisen rajana on, että eristelevyjen paksuus on vähintään 100 mm. Tulevaisuudessa eristelevyjen paksuudet tulevat yhä kasvamaan ja seinärakenteiden kosteuskäyttäytymiseen sekä yksityiskohtasuunnitteluun tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Diplomityön tavoitteena ollut vauriotietämyksen lisääminen toteutui sekä kuntotutkimusmenetelmiä määritettiin ja kehitettiin systemaattiseksi ja tarkoituksenmukaisiksi.
Description
Supervisor
Puttonen, Jari
Thesis advisor
Korhonen, Pekka
Keywords
Other note
Citation