Eristemuovit ja niiden muokkaustekniikat

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 78 s. + liitt. 13
Series
Abstract
Polykarbonaatista (PC) valmistettuja muovilevyjä on yleisesti käytetty taajuusmuuttajissa eristeinä ja ilmanohjaimina. Nämä ohuet V0-paloluokitellut muovilevyt ovat lisäaineidensa vuoksi osoittautuneet hauraiksi ja vaikeasti kylmämuokattaviksi materiaaleiksi. Ongelmien poistamiseksi diplomityössä tutkitaan eri eristemuovimateriaaleja sekä niiden muokkaustekniikoita. Teoriaosuudessa on selvitetty muovien ominaisuuksia ja eri muokkaustekniikoita. Tutkimusosassa selvitetään eristemuoveille vaadittavat kriteerit ja näiden perusteella tehdään materiaalien valinta. Materiaalien keskinäistä vertailua varten suunnitellaan valituilla leikkausmenetelmillä leikattava kappale, jonka reunat lopuksi särmätään. Viimeiseksi eri materiaaleista muokattuja kappaleita rasitetaan öljykylvyssä ja tutkitaan pitkäaikaista kestoa tärinä- ja taivutuskokeilla. Lämpömuovaus on diplomityössä mukana vertailun vuoksi. Työn tuloksena ei löytynyt täydellistä yhdistelmää tietyn leikkausmenetelmän ja materiaalin välille vaan syntyi monia hyviä kompromisseja. Jokaiselle materiaalille löytyi parhaimmat leikkausmenetelmät ja niissä suositellut leikkausparametrit. Kestomuovit on tarkoitettu muokattaviksi lämmön avulla, mutta tuotantokustannusten nousu on pakottanut yritykset käyttämään kylmämuokkausmenetelmiä. Työssä tutkittuja menetelmiä ja materiaaleja voidaan tämän hetken tiedon perusteella käyttää laadukkaiden tuotantokappaleiden valmistamiseen.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Laurila, Risto
Keywords
insulant, eristemuovi, flame retardant, huonosti palavuus, forming methods, muokkausmenetelmät
Other note
Citation