Designing Web Services for Location-Aware Mobile Devices - Case: Trac Monitoring Service

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorLammi, Jani
dc.contributor.authorLyytikäinen, Hannu
dc.contributor.departmentTietotekniikan laitosfi
dc.contributor.supervisorNurminen, Jukka K.
dc.date.accessioned2012-10-03T09:39:43Z
dc.date.available2012-10-03T09:39:43Z
dc.date.issued2012
dc.description.abstractOpen remote programming interfaces and technologies that enable the development of mashup applications have revolutionized the way the World Wide Web is used. The emergence of smartphones has provided a new platform for which to build applications that people can use regardless of their location. The location-aware features of smartphones have made it possible for the mobile mashup applications to customize the content they provide for users based on their location. In this thesis I study how Web services should be designed and implemented so that they would serve location-aware mobile mashup application in the best possible way. I lay down the requirements that this sort of Web service has and then look into different technological and architectural solutions that are available to create a location-aware mobile-friendly Web service interface. As the practical part of the thesis, I use the knowledge gathered from my theoretical study to implement a new Web service interface for a traffic monitoring system. The new interface is created because the system currently lacks an interface that is mobile-friendly and enables the customization of content based on the location of the user. To prove that the new interface solves the problem at hand, I implement a mobile application that consumes the new Web service interface. The client application is also used to measure sizes of responses returned by the new API, the time used to process them and what kind of effect location-based optimization has on the API. Based on the results of the implementation process and the findings of the testing phase, I propose a set of design guidelines that can be applied when developing a Web service interface for mobile location-aware devices.en
dc.description.abstractAvoimet etäohjelmointirajapinnat sekä teknologiat, jotka mahdollistavat mashup -sovellusten kehittämisen ovat mullistaneet tavan jolla käytämme World Wide Webiä. Älypuhelimien yleistyminen on tarjonnut uuden alustan sovelluksille, joita ei ole sidottu mihinkään paikkaan vaan ne kulkevat ihmisten mukana. älypuhelinten sijaintitietoiset ominaisuudet ovat mahdollistaneet mobiilien mashup -sovellusten sisällön räätälöimisen käyttäjän sijainnin mukaan. Tässä diplomityössä tutkin, miten Web-palveluita tulisi suunnitella ja toteuttaa, jotta ne parhaalla mahdollisella tavalla palvelisivat sijaintitietoisia mashup -sovelluksia mobiililaitteissa. Esitän vaatimukset, joita tällaisella Web-palvelulla on sekä tutkin millaisia teknologisia sekä arkkitehtuurisia käytäntöjä on olemassa mobiiliystävällisten sijaintitietoisten Web-palvelurajapintojen kehittämiseksi. Työn käytännön osuudessa käytän teoreettista tutkimustani hyväkseni kehittäessäni uuden Web-palvelurajapinnan liikenteenhallintajärjestelmälle. Uusi rajapinta tarvitaan, sillä järjestelmästä puuttuu etäohjelmointirajapinta, joka mahdollistaisi mobiilit käyttäjäsovellukset, joissa sisältö on räätälöity käyttäjän sijainnin mukaan. Todentaakseni, että uusi rajapinta ratkaisee olemassa olevan ongelman, toteutan mobiilin käyttäjäsovelluksen, joka käyttää uutta rajapintaa. Käyttäjäsovelluksen avulla myös mitataan rajapinnan palauttamien viestien kokoa, niiden prosessoimiseen käytettävää aikaa sekä sitä millainen vaikutus lokaatiopohjaisella optimoinnilla on rajapinnan toimintaan. Kehitystyön ja testitulosten pohjalta esitän joukon suosituksia, joita tulisi noudattaa kun kehitetään sijaintitietoisille mobiilisovelluksille tarkoitettua Webpalvelurajapintaa.fi
dc.format.extentviii + 89 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5291
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201210043225
dc.language.isoenen
dc.programme.majorTietokoneverkotfi
dc.programme.mcodeT-110
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordmobiilifi
dc.subject.keywordsijaintitietoinenfi
dc.subject.keywordweb-palvelufi
dc.subject.keywordavoin tietofi
dc.subject.keywordRESTfi
dc.subject.keywordSOAPfi
dc.subject.keywordWSDLfi
dc.subject.keywordAtomfi
dc.subject.keywordRSSfi
dc.subject.keywordliikenteenseurantafi
dc.subject.keywordmobileen
dc.subject.keywordlocation-awareen
dc.subject.keywordWeb serviceen
dc.subject.keywordopen dataen
dc.subject.keywordRESTen
dc.subject.keywordSOAPen
dc.subject.keywordWSDLen
dc.subject.keywordAtomen
dc.subject.keywordRSSen
dc.subject.keywordtrac monitoringen
dc.titleDesigning Web Services for Location-Aware Mobile Devices - Case: Trac Monitoring Serviceen
dc.titleWeb-palveluiden suunnittelu sijaintitietoisille mobiililaitteille - Tapaus: liikenteenvalvontajärjestelmäfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_91674
local.aalto.idinssi45283
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_lyytikäinen_hannu_2012.pdf
Size:
1.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format