Julkisen avaimen salakirjoitusjärjestelmän käyttö pika-arpojen tarkastuksen automatisoimisessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1990
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
Tik-76
Degree programme
Language
fi
Pages
108
Series
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Rantanen, Anssi
Keywords
Other note
Citation