Deoksidaation ja lämpökäsittelyn vaikutus eräiden tarkkuusvaluterästen haurauteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1967
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
107
Series
Description
Supervisor
Miekk-oja, H.
Keywords
Other note
Ei arkistokappaletta
Citation