Hidden Narrative - Tutkimus ruudunlukuohjelman käyttökokemuksesta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Tämä kandidaatin opinnäytetyö tutkii ruudunlukuohjelman käyttökokemusta verkkoympäristössä. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keinoja vahvistaa ruudunlukuohjelman käytön kokemuksellisuutta. Tutkimuksentoisena tavoitteena oli luoda visuaalisesta käyttöliittymästä erillinen kokemus, joka olisi saavutettavissavain ruudunlukuohjelmalla. Opinnäytetyön tutkimusosassa kartoitetaan yleisimpiä verkkosivujen saavutettavuushaasteita sekä tutustutaan ruudunlukuohjelman käyttöön. Samalla kartoitetaan myös ruudunlukuohjelman ominaispiirteitä. Käyttökokemusta tarkastellaan aluksi erityisesti käytettävyyden näkökulmasta. Tutkimuksessa verkkosivujen rakenteella ja semantiikalla on tunnistettu olevan suoraa vaikutusta sivujen käytettävyyteen. Taustatutkimus tutkii myös, kuinka avusteisen teknologian käyttäjien kokemus huomioidaan verkkoympäristössä. Tutkimuksen produktiossa on toteutettu verkkosivu Codepen-alustalle. Produktio Hidden Narrative koostuu Yoko Ono Grapefruit-runokokoelman kolmesta runosta. Näiden runojen kerronnassa on panostettu erityisesti ruudunlukuohjelman käyttökokemukseen. Produktiossa hyödynnettiin käytännössä taustatutkimuksen tuloksia. Tutkimuksen toteutuksen aikana on tunnistettu kolme eri osa-aluetta, jotka vaativat erityistä huomiota kokemuksen suunnittelussa ruudunlukijan käyttäjille. Ensimmäiseksi tunnistettiin hyvän pohjatyön tärkeys verkkosivujen rakenteen suunnittelussa. Tällä oli suoria vaikutuksia sivujen käytettävyyteen. Toiseksi tunnistettiin kerronnan sekä äänen merkitys lopullisessa kokemuksessa. Oikealla ihmisäänellä kokemuksesta luotiin inhimillinen ruudunlukijan käyttäjälle. Kolmantena keinona tunnistettiin luovuuteen pyrkivien kuvan tekstivastineiden, alt-tekstien, käyttö kokemuksen rikastamisessa. Tutkimuksen lopputuloksissa tunnistettiin keinoja vahvistaa käyttökokemusta ruudunlukuohjelmalla. Tutkimuksen toinen tavoite luoda visuaalisesta käyttöliittymästä erillinen ruudunlukukokemus, ei tuottanut toivottua lopputulosta. Kahden rinnakkaisen kokemuksen suunnittelu koettiin haastavaksi, sillä väistämättä toinen sai isompaa painoarvoa suunnittelussa. Tutkimuksen pohjalta tunnistettiin mahdollinen jatkotutkimus kohde koskien ruudunlukuohjelman omintakeisen sivunavigoinnin käyttökokemusta.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Tolvanen, Anni
Keywords
käyttökokemussuunnittelu, saavutettavuus, ruudunlukuohjelma, käytettävyys, verkkokehitys, avusteinen teknologia, käyttökokemus
Other note
Citation