Koulupihat liikuntaympäristöinä - Katsaus suomalaisiin koulupihoihin liikuntaympäristöinä maisema-arkkitehtuurin näkökulmasta

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorMikola, Varpu
dc.contributor.authorNorpila, Anniina
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHautamäki, Ranja
dc.date.accessioned2018-06-28T13:03:58Z
dc.date.available2018-06-28T13:03:58Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractTämän kandidaatintyön tavoite oli selvittää, miten koulupihojen suunnittelussa voidaan huomioida niiden rooli liikuntaympäristöinä. Työn ytimenä oli tutkimuskysymys, miten maisema-arkkitehti voi vaikuttaa koulupihan liikunnallisuuteen. Työn taustaksi selvitettiin myös liikunnallisuuden merkitystä etenkin lasten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Nykynuoret ja -lapset liikkuvat hyvinvointinsa kannalta liian vähän. Koulupihan rooli liikuntaympäristönä on korostunut arkiliikunnan vähentymisen myötä. Siksi koulupäivän aikana tapahtuva liikunta on erityisen tärkeää. Koulupihan tuleekin palvella käyttäjiään liikuntapaikkana ja kannustaa liikkumaan niin välitunneilla kuin vapaa-aikana. Työssä tarkasteltiin suomalaisia koulupihoja etenkin lasten ja nuorten näkökulmasta, kuitenkin muutkin käyttäjäryhmät huomioiden. Tämä työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena pyrkimyksenä koota suunnittelijan kannalta olennainen tieto koulupihoista yhteen. Tällä hetkellä on paljon uutta tutkimustietoa koulupihojen tilasta, sekä väestön liikunnallisuudesta. Koulupihojen suunnittelua koskevat ohjeistukset eivät ole kuitenkaan päivittyneet yhteiskunnan muutosten ja uusien tutkimusten myötä ajankohtaisiksi. Myös uusi perusopetuksen opetussuunnitelma lisää koulupihojen liikunnallista vaatimustasoa. Pihojen tulee tulevaisuudessa tarjota parempia mahdollisuuksia eri oppiaineiden opetukseen liikunnan avulla. Näistä syistä on erityisen tärkeää, että maisema-arkkitehtien ja muiden pihasuunnittelijoiden saatavilla olisi juuri heille suunnattua tietoa koulupihojen suunnitteluun liikunta- ja oppimisympäristöjen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsauksen myötä kävi myös ilmi, että kaikkien tahojen, kaavoituksesta huoltoon, tulisi toimia yhdessä koulupihojen liikunnallisuuden parantamiseksi. Tämä työ kokoaa yhteen tietoa liikuntaympäristöjen merkityksestä ja sen yhteydestä koulupihaan. Työ voisi toimia pohjana ajankohtaisten suunnitteluohjeistusten laatimiselle tai tietopakettina koulupihaa suunnittelevalle maisema-arkkitehdille.fi
dc.format.extent38
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/32357
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201806283767
dc.language.isofien
dc.programmeMaisema-arkkitehtuurifi
dc.subject.keywordkoulupihafi
dc.subject.keywordliikuntafi
dc.subject.keywordliikuntaympäristöfi
dc.subject.keywordmaisema-arkkitehtuurifi
dc.subject.keywordpihasuunnittelufi
dc.subject.keywordarkiliikuntafi
dc.titleKoulupihat liikuntaympäristöinä - Katsaus suomalaisiin koulupihoihin liikuntaympäristöinä maisema-arkkitehtuurin näkökulmastafi
dc.typeG1 Kandidaatintyöfi
dc.type.ontasotBachelor's thesisen
dc.type.ontasotKandidaatintyöfi
Files