Laajan tulojännitteen hakkuriteholähde

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
74
Series
Abstract
Korkea tulojännite tai sen suuri vaihtelu asettaa tavanomaista suurempia vaatimuksia hakkuriteholähteen komponenteille, ennen kaikkea tehopuolijohdekytkimelle, muuntajalle ja muille niihin läheisesti liittyville osille. Puolijohdeteknologian kehittyminen on tuonut markkinoille yhä nopeampia ja suuremman jännitekestoisuuden omaavia tehopuolijohdekytkimiä. Silti niiden käyttöalue jää monessa tapauksessa liian pieneksi, johtuen joko liian suuresta kytkimille kohdistuvasta jännitteestä tai kytkimien pitkistä syttymis- ja sammumisajoista, joiden aikana syntyy häviötehoa. Oikealla kytkimen, piirin topologian ja piirin toimintapisteen valinnalla saadaan teholähteen suorituskykyä parannettua. Tässä työssä suunnitellaan hakkuriteholähde, joka toimii laajalla jännitealueella mahdollisimman pienin tehohäviöin. Työssä verrataan eri topologioita tätä silmälläpitäen ja esitetään häviötehon mitoituslaskelma. Työn lopussa testataan rakennettua prototyyppiä. Edellä esitettyä teoriaa verrataan käytännön mittaustuloksiin.
Description
Supervisor
Kyyrä, Jorma
Thesis advisor
Toikka, Ismo
Keywords
swithced-mode power supply, hakkuriteholähde, clamp circuit, hajainduktanssin energian purkupiiri, power semiconductor device, tehopuolijohdekytkin, flyback converter, muuntaja, flyback-muuttaja
Other note
Citation