Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? : Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivojen suunnitteluun

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä
Date
2024-02-21
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
27
Series
Yhdyskuntasuunnittelu - Finnish Journal of Urban Studies, Volume 61, issue 3, pp. 77-103
Abstract
Perinteinen lomakekyselyihin perustuva asumispreferenssitutkimus kertoo yleistettävästi siitä, miten suomalaiset haluavat asua. Tällainen tieto perustuu usein tutkijoiden asettamiin vastausvaihtoehtoihin asukkaiden omien tulkintojen sijaan, ja jää yleiselle tasolle hyödyttääkseen suunnittelun kenttää. Saadaksemme tarkempaa tietoa asukastoiveista loimme ja sovelsimme uutta paljastettujen preferenssien, lausuttujen preferenssien sekä asuntosuunnittelun välillä liikkuvaa tutkimuksellista lähestymistapaa. Vastaamme sen avulla tutkimuskysymykseemme: Millainen on asukastoiveiden mukainen kerrostalo kaupunkikeskustassa? Tutkimuksen fokusryhmiin osallistui urbaania keskiluokkaa edustanut joukko Turun alueelta. Tutkimuksen toteutustapa ja siitä saadut oivallukset ansaitsevat huomiota elinympäristöjen tulevaisuuden kehittämisessä sekä jatkotutkimuksessa.

The traditional questionnaire-based housing preference surveys inform how people wish to live in a generalisable way. Such information is often based on answer options set by researchers instead of residents’ interpretations. Also, it remains at a general level to be utilised in the field of housing design. To get more detailed information about residents’ housing preferences, we formed and tested a novel research appro-ach that moves between revealed preferences, stated preferences and housing design. Using this approach, we answered our research question: What do residents wish for their urban apartment building? A group of dwellers representing the urban middle class from the Turku region formed the focus groups of this research. The way of implementation and insights gained deserve attention in the future development and further research of residential environments.
Description
Keywords
Other note
Citation
Saarimaa, S, Turku, V, Kuoppa, J, Tervo, A & Laine, M 2024, ' Asukastoiveiden mukainen kerrostalo? : Menetelmä asukastiedon keräämiseen ja suuntaviivojen suunnitteluun ', Yhdyskuntasuunnittelu - Finnish Journal of Urban Studies, vol. 61, no. 3, pp. 77-103 . https://doi.org/10.33357/ys.120503