Comparison of Network Management Protocols in Synchronous Digital Hierarchy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
Tämä diplomityö vertailee verkonhallintayhteyssäännöstöjä synkronisen digitaalisen hierarkian (SDH) kannalta. Vertailtavat yhteyssäännöstöt ovat SNMP (Simple Network Management Protocol) ja CMIP (Common Management Information Protocol). SDH:n erikoispiirteitä verkonhallinnassa on esitelty. Vertailtavat piirteet yhteyssäännöstöissä olivat tiedonsiirto, toteutus, mallinnus ja niiden tarjoamat palvelut. Tiedonsiirto Q3 hallintasäännöstössä mitattiin aiemmin toteutetun laitteen kanssa. SNMP tiedonsiirto arvioitiin teoreettisesti. Molempien säännöstöjen verkonhallintaolioiden ominaisuuksia ja oliotietokannan ominaisuuksia tutkittiin. OSI tietokannan muuttamista SNMP tietokannaksi tutkittiin esimerkin avulla. Tutkimuksen tuloksena OSI tietokannan muuntaminen SNMP tietokannaksi todettiin kannattamattomaksi. Tuloksena esitettiin myös joitakin tapoja verkonhallinnan järjestämiseksi eri verkonhallintayhteyssäännöstöiden kanssa toimivassa SDH-verkossa.
Description
Supervisor
Häggman, Sven-Gustav
Thesis advisor
Raivola, Martti
Keywords
SDH, CMIP, SNMP, network management, verkonhallinta
Other note
Citation