Satamanosturien kotelorakenteisten puomistojen rasitusten määrääminen sekä geometrian ja mitoituksen optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Niskanen, Erkki
Thesis advisor
Harjuvaara, H.
Keywords
Other note
Citation