Mittaussysteemin ja ohjelmiston suunnittelu mekaanisten värähtelyjen mittaamista varten

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1983
Major/Subject
Mekaniikka
Mcode
00.05
Degree programme
Language
fi
Pages
85 s. + liitt. 31
Series
Description
Supervisor
Ranta, Matti A.
Keywords
Other note
Citation