Teollisuuden sota-aikaista sijoitusta koskevien yleisten näkökohtain pohjalla on lähemmin tutkittava kysymystä mekaanisen teollisuuden sota-aikaisesta sijoituksesta teollisuustaloudelliselta kannalta katsottuna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1941
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
188
Series
Description
Supervisor
Wuolle, K. B.
Keywords
Other note
Citation