Lastuamisnesteiden vaikutus titaaninitridipinnoitteisen työkalun kulumiskestävyyteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1987
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 92 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Kauppinen, Veijo
Thesis advisor
Posti, Eero
Keywords
Other note
Citation