Estimating pressure at the eardrum for binaural reproduction

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorPulkki, Ville, Professor, Aalto University, Finland
dc.contributor.authorHiipakka, Marko
dc.contributor.departmentSignaalinkäsittelyn ja akustiikan laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Signal Processing and Acousticsen
dc.contributor.labSpatial sounden
dc.contributor.schoolSähkötekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Electrical Engineeringen
dc.contributor.supervisorPulkki, Ville, Professor, Aalto University, Espoo, Finland
dc.date.accessioned2012-12-17T09:30:12Z
dc.date.available2012-12-17T09:30:12Z
dc.date.defence2012-12-07
dc.date.issued2012
dc.description.abstractThe head-related transfer function (HRTF) characterizes the spectral transformation of sound on the path from a point sound source in free field to the eardrum. When using HRTFs in binaural reproduction, individual measurements should be favored, since non-individual HRTFs tend to cause coloration and errors in localization of virtual sound sources. HRTF measurements are commonly made at the entrances of the ear canals, which are blocked with earplugs. However, depending on the type of headphone used, this method may cause timbral coloration in reproduction, which is caused by, e.g., the difference in the acoustic coupling of the ear canal to the headphone in comparison to free air. An easy method of measuring HRTFs and headphone transfer functions (HpTFs), i.e., the pressure at the eardrum rather than at the blocked ear canal entrance would solve the aforementioned problem. In addition, HRTFs with the eardrum as point of reference can be used in binaural reproduction with insert headphones without the need to do additional estimations of the transfer function from the blocked ear canal entrance to the eardrum. Probe microphone measurements of the pressure at the eardrum are generally not considered reliable above 4 kHz, and they also involve the risk of damaging the eardrums. Hence, a non-invasive method of measuring or estimating the pressure at the eardrum is needed. In this work, a miniature-sized acoustic pressure-velocity sensor is used to measure energy density at the ear canal entrance, which in turn is used to estimate the sound pressure at the eardrum. The reliability of the estimation method is verified through measurements with simulators and human subjects. In addition, HRTF filters are designed using the estimated HRTFs and HpTFs, and are used in a listening test. The result of the listening test shows that the estimation method presented can reduce coloration in binaural reproduction. In conclusion, the method presented facilitates the obtaining of individual HRTFs and HpTFs at the eardrum using non-invasive measurements. An important procedure in binaural reproduction is the equalization of headphones using measured HpTFs. For insert headphones, however, neither the blocked ear canal nor the probe microphone measurement methods are applicable, since the inserts themselves block the ear canal entrance and since the transducer ports of the inserts are inside the ear canals. This study develops an alternative method of obtaining HpTFs of inserts using measurements with in-ear microphones, computational modeling, and electro-acoustic source models of the inserts. The success of this approach is verified through measurements at the eardrums of simulators and human subjects as well as through a listening test. The method facilitates individual in-situ equalization of inserts for binaural reproduction.en
dc.description.abstractAkustisen paineen siirtofunktio vapaassa kentässä sijaitsevasta pistemäisestä äänilähteestä tärykalvolle (engl. Head-related transfer function, HRTF) kuvaa äänen muutosta matkalla lähteestä tärykalvolle. Parhaan laadun saavuttamiseksi binauraalisessa toistossa olisi suosittava yksilöllisesti mitattuja HRTF:iä, sillä ei-yksilöllisillä HRTF:llä on taipumus aiheuttaa värittymää äänentoistossa ja virheitä virtuaalisten äänilähteiden paikallistumisessa. Yksilölliset HRTF:t mitataan useimmiten tärykalvon sijaan suljetun korvakäytävän suulta, jolloin mikrofoni sijoitetaan esim. korvatulppaan. Tällainen mittausmenetelmä saattaa kuitenkin myös aiheuttaa värittymää äänentoistossa käytetyn kuulokkeen ominaisuuksista riippuen. Helposti toteutettavissa oleva menetelmä mitata HRTF:t ja kuulokkeiden siirtofunktiot (engl. Headphone transfer function, HpTF) tärykalvolta suljetun korvakäytävän edustan sijaan ratkaisisi edellä mainitun ongelman. Lisäksi tärykalvolta mitattuja HRTF:iä voidaan käyttää binauraalisessa äänentoistossa tulppakuulokkeilla välttäen tarpeen estimoida erikseen siirtofunktioita korvakäytävän suulta tärykalvolle. Valitettavasti mikrofonilla tehtyjä mittauksia tärykalvolta ei voi pitää luotettavina 4 kHz suuremmilla taajuuksilla ja niihin liittyy myös tärykalvojen vaurioitumisriski. Näin ollen ei-invasiivinen menetelmä mitata tai estimoida HRTF ja HpTF tärykalvolla olisi erittäin tarpeellinen. Tässä työssä käytetään erittäin pienikokoista akustista sensoria, jolla mitataan akustista painetta ja hiukkasnopeutta avoimen korvakäytävän suulla. Mitattua painetta ja hiukkasnopeutta käytetään puolestaan tärykalvon akustisen paineen estimoimiseen. Estimointimenetelmän toimivuus todennetaan mittauksilla simulaattoreiden ja koehenkilöiden tärykalvoilta. Lisäksi estimoiduista HRTF:stä ja HpTF:stä luodaan suotimet kuuntelukoetta vasten. Kokeen tulokset osoittavat, että estimointimenetelmän avulla voidaan vähentää värittymiä binauraalisessa äänentoistossa. Tärkeä operaatio binauraalisessa äänentoistossa on kuulokkeiden ekvalisointi, eli kalibrointi, jota varten on mitattava kuulokkeiden HpTF:t. Tulppakuulokkeiden tapauksessa HpTF:iä ei voi mitata suljettujen korvakäytävien menetelmällä eikä luotainmikrofonilla, sillä kuulokkeet itsessään sulkevat korvakäytävän. Tässä työssä on kehitetty vaihtoehtoinen menetelmä estimoida tulppakuulokkeiden HpTF:t käyttäen mittauksia korvakäytävämikrofonilla, laskennallista mallintamista ja kuulokkeiden sähköakustisia lähdemalleja. Menetelmän toimivuus on todennettu mittauksilla simulaattoreiden ja koehenkilöiden tärykalvoilta sekä kuuntelukokeen avulla. Menetelmä mahdollistaa tulppakuulokkeiden yksilöllisen kalibroinnin binauraalista äänentoistoa varten.fi
dc.format.extent55 + app.94
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.isbn978-952-60-4865-9 (electronic)
dc.identifier.isbn978-952-60-4864-2 (printed)
dc.identifier.issn1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/6315
dc.identifier.urnURN:ISBN:978-952-60-4865-9
dc.language.isoenen
dc.opnSpors, Sascha, Prof., University of Rostock, Germany
dc.publisherAalto Universityen
dc.publisherAalto-yliopistofi
dc.relation.haspart[Publication 1]: Marko Hiipakka, Miikka Tikander, and Matti Karjalainen. Modeling of external ear acoustics for insert headphone usage. Journal of the AudioEngineering Society, Vol. 58, No. 4, pp. 269–281, Apr 2010.
dc.relation.haspart[Publication 2]: Marko Hiipakka, Matti Karjalainen, and Ville Pulkki. Estimating pressure at eardrum with pressure-velocity measurement from ear canalentrance. In Proc. IEEE Workshop on Applications of Signal Processing to Audio and Acoustics, (New Paltz, NY, USA), pp. 289–292, Oct 2009.
dc.relation.haspart[Publication 3]: Marko Hiipakka. Estimating pressure and volume velocity in the ear canal for insert headphones. In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, (Prague, Czech Republic), pp. 289–292, May 2011
dc.relation.haspart[Publication 4]: Marko Hiipakka, Teemu Kinnari, and Ville Pulkki. Estimating headrelated transfer functions of human subjects from pressure-velocity measurements. Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 131, No. 5, pp. 4051–4061, May 2012.
dc.relation.haspart[Publication 5]: Marko Takanen, Marko Hiipakka, and Ville Pulkki. Audibility of coloration artifacts in HRTF filter designs. In Proc. AES 45th International Conference, (Helsinki, Finland), Mar 2012.
dc.relation.haspart[Publication 6]: Marko Hiipakka, Marko Takanen, Symeon Delikaris-Manias, Archontis Politis, and Ville Pulkki. Localization in binaural reproductionwith insert headphones. In Proc. AES 132nd Convention, (Budapest, Hungary), Apr 2012.
dc.relation.ispartofseriesAalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONSen
dc.relation.ispartofseries149/2012
dc.revHammershøi, Dorte, Prof., Aalborg University, Denmark
dc.revBlau, Matthias, Prof., Jade Hochschule, Germany
dc.subject.keywordHRTFen
dc.subject.keywordpressure-velocity measurementen
dc.subject.keywordmodelingen
dc.subject.keywordinsert headphonesen
dc.subject.keywordHRTFfi
dc.subject.keywordtilavuus- ja hiukkasnopeusfi
dc.subject.keywordmallinnusfi
dc.subject.keywordtulppakuulokefi
dc.subject.otherElectrical engineeringen
dc.titleEstimating pressure at the eardrum for binaural reproductionen
dc.titleTärykalvoon kohdistuvan äänenpaineen estimoiminen binauraalista äänentoistoa vartenfi
dc.typeG5 Artikkeliväitöskirjafi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotDoctoral dissertation (article-based)en
dc.type.ontasotVäitöskirja (artikkeli)fi
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_64506
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
isbn9789526048659.pdf
Size:
2.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format