Broadband Video Strategy: Effects of television broadcasting digitalization

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2002
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 90 s. + liitt. 3
Series
Abstract
Televisio on yksi merkittävimmistä joukkoviestinnän kanavista ja siten myös merkittävä teollisuuden ala. Alan toimijat ovat toistaiseksi pystyneet hallitsemaan jakelukanavaa teknisten rajoitteiden muodostaman luonnollisen monopolin ansiosta. Ei olekaan ihme, että teleoperaattorit ovat kiinnostuneet haastamaan laajakaistapalveluillaan maanpäälliset televisiolähetykset. Televisio- ja muiden videopalvelujen tuottaminen kannattavasti muuhun tarkoitukseen rakennetun televerkon avulla ei kuitenkaan ole osoittautunut yksinkertaiseksi. Diplomityö pyrkii etsimään ratkaisuja tähän nimenomaiseen ongelmaan co-opetition strategian ja mediatalouden keinoin. Haasteeseen valmistautuessaan teleoperaattorin on oleellisinta luoda vahva tietopankki videopalveluliiketoiminnan lainalaisuuksista, sillä videopalvelut ovat merkittävä mahdollisuus edistää laajakaistaliittymien myyntiä. Televisioliiketoiminta on sopiva lähtökohta analyysiin, koska se on arkipäiväisin perinteisistä videoliiketoiminnan malleista. Kaapeli- ja satelliittitelevisiotoimijoilla on samat haasteet kuin teleoperaattoreilla maanpäällisten lähetysten kanssa kilpailtaessa. Ongelman lähestyminen tästä näkökulmasta tuo uutta tietoa diplomityön ottaessa huomioon myös television digitalisoinnin tuomat muutokset alalle. Työ keskittyy televisioarvoketjun analyysiin sekä laajakaistapalveluiden tarjoajien ansaintamallien määrittämiseen. Tarkkoja laskelmia verkkoinfrastuktuurin rakentamisen kustannuksista ei ollut tarkoituksen mukaista tehdä, koska aihetta on käsitelty jo useissa muissa tutkimuksissa. Diplomityö tuo uutta tietoutta ja arvoa analysoimalla laajakaistapalveluita ja johtamalla niistä teleoperaattorin mahdollisia strategioita.. Työn tuloksena esitellään kannattava laajakaistapalvelujen sisällöntuotannon malli sekä arvioidaan lisäarvopalveluiden merkitystä.
Description
Supervisor
Autio, Erkko
Thesis advisor
Varonen, Teemu
Keywords
broadband, laajakaista, co-opetition telecommunications, televiestintä, television, televisio, video
Other note
Citation