Stress-Related Psychophysiological Measurements in the Mobile Environment

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorKaasinen, Jussi
dc.contributor.authorRämö, Teemu
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorSepponen, Raimo
dc.date.accessioned2020-12-05T09:37:45Z
dc.date.available2020-12-05T09:37:45Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTARKOITUS: Tutkia erilaisten psykofysiologisten mittausten hyödyntämistä stressin tunnistuksessa mobiilissa ympäristössä sekä arvioida tähän soveltuvia mittauslaitteita. Painopiste on sydämen sykevälivaihtelun mittaamisessa ja analysoinnissa. TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHTEET: Kaksi sykemittausjärjestelmää rakennettiin: optinen fotopletysmografi ja kaupallisen sykepannan vastaanotin. Referenssimittauksena käytettiin kaupallista Holter-tyyppistä EKG-laitetta. Mittaukset suoritettiin yhdenaikaisesti kaikilla kolmella menetelmällä ja saaduista signaaleista määritettiin sykevälivaihtelu. Eri mittausmenetelmien tarkkuus selvitettiin vertaamalla tuloksia referenssisignaaliin. TULOKSET: Sydämen sähköisen toiminnan galvaaniseen mittaukseen perustuva sykepanta todettiin hyvin tarkaksi mittausmenetelmäksi. Optisen mittauksen epätarkkuus havaittiin noin kymmenkertaiseksi sykepantaan verrattuna. JOHTOPÄÄTÖKSET: Optinen ja sykepantamittaus ovat parhaiten mobiiliin ympäristöön soveltuvat sydänsignaalin mittausmenetelmät. Käyttösovellus määrää kumpi on parempi vaihtoehto. Optinen mittaus on hyvin helppo ja ei-invasiivinen, mutta sen tarkkuus ei riitä kaikkiin sovelluksiin. Sykepantamittauksen tarkkuus taas riittää jopa kliinisiin sovelluksiin, mutta sen käyttö on vastaavasti hankalampaa.fi
dc.format.extent79
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93432
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120552267
dc.language.isoenen
dc.programme.majorSovellettu elektroniikkafi
dc.programme.mcodeS-66fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordpsychophysiological measurementsen
dc.subject.keywordpsykofysiologiset mittauksetfi
dc.subject.keywordstressen
dc.subject.keywordstressifi
dc.subject.keywordheart rate variabilityen
dc.subject.keywordsykevälivaihtelufi
dc.subject.keywordphotoplethysmographyen
dc.subject.keywordfotopletysmografifi
dc.titleStress-Related Psychophysiological Measurements in the Mobile Environmenten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_39469
local.aalto.idinssi30673
local.aalto.openaccessno
Files