Laminated veneer lumber (LVL) -puutuotteen tuotantoparametrien optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Puutekniikka
Mcode
Puu-28
Degree programme
Language
fi
Pages
66 s. + liitt. 11
Series
Abstract
A buttjoint is a joint between two veneers which are set against each other so that there is a small gap between them. The aim of the research was to examine, how adding buttjoints affects the strength properties of laminated veneer lumber. In addition glue spread was tried to cut down because of cost savings and hot press time was tried to make shorter so that production capacity would increase. All the test drives were made in the production lines of a LVL-factory, so all the normal conditions and interferences were part of the studies. It was also followed during the test drives if the changes in production parameters affect somehow to the fluency of production lines. It was seen from the tests that it is possible to reduce glue spread and hot press time in different thicknesses.

Puskujatkos on viilujen välinen päittäisliitos, jossa kaksi viilua ladotaan vastakkain jättäen pieni väli niiden väliin. Työssä pyrittiin selvittämään, millainen vaikutus eri puskujatkosmäärillä on LVL:n lujuusominaisuuksiin. Lisäksi liimanlevitystä pyrittiin vähentämään kustannussäästöjen vuoksi ja kuumapuristusaikaa pyrittiin lyhentämään eri paksuuksilla tuotantokapasiteetin parantamisen vuoksi. Kaikki koeajot tehtiin LVL-tehtaan tuotantolinjoilla, jolloin mukana olivat kaikki normaalit olosuhteet ja häiriöt. Koeajoissa myös seurattiin, vaikuttavatko tuotantoparametrien muutokset jollakin tavoin tuotantolinjojen sujuvuuteen. Testeissä havaittiin muun muassa, että liimanlevitystä ja kuumapuristusaikaa on mahdollista vähentää eri paksuuksilla.
Description
Supervisor
Kairi, Matti
Thesis advisor
Antikainen, Toni
Nokelainen, Tero
Keywords
laminated veneer lumber, LVL, buttjoint, puskujatkos, glue spread, liimanlevitys, hot press, kuumapuristus, modulus of rupture, murtolujuus, modulus of elasticity, kimmokerroin
Other note
Citation