Session Border Controller and IP Multimedia Standards

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
109
Series
Abstract
Tämän työn tarkoituksena on tutkia sovellusreitittimeksi (Session Border Controller, SBC) kutsutun verkkoelementin suhdetta IP multimediastandardeihin. Tutkimus suoritetaan vertailemalla sovellusreitittimen toiminnallisuutta standardeihin. Työn ensimmäinen osa esittelee IP multimediatekniikan peruskäsitteet. Esittely kattaa yleisimmät merkinantoprotokollat joilla IP multimediapalveluja toteutetaan. Lisäksi aihepiirin keskeiset käsitteet, kuten QoS palvelunlaatu, osoitteenmuunnoksen läpäisy sekä tietoturva esitellään. IP puhe eri muodoissaan on yleisimmin käytetty IP multimediapalvelu ja siksi sillä on keskeinen rooli tässä työssä. SIP puolestaan on keskeinen protokolla sekä IP multimediatoteutuksissa että sovellusreitittimien toiminnassa ja tässä työssä keskitytään tutkimaan sovellusreitittimen toiminnallisuutta SIP:n kautta. Muut protokollat huomioidaan silloin kun se on tarpeen toiminnallisuuden käsittelemiseksi. Työssä tarkastellaan erilaisia SBC:n käyttötapoja sen toiminnallisuutta. Toiminnallisuutta kuvattaessa selitetään miksi kyseinen toiminto suoritetaan, tai mitä sillä saavutetaan. Työn toisessa osassa verrataan SBC:n toimintoja standardeihin. Tämä on työn päätavoite. Vertailun tarkoituksena selvittää, mikä osa toiminnallisuudesta on standardien mukaista ja mikä standardeissa määrittelemätöntä. Työn toinen tavoite on selvittää SBC:n rooli eri IP multimedia-arkkitehtuureissa. Työn viimeinen kappale sisältää vertailun tulokset ja johtopäätökset tulosten perusteella. Eräs keskeisimmistä tuloksista on selvittää, mitkä sovellusreitittimen toiminnoista ovat standardien mukaisia ja mitkä eivät.
Description
Supervisor
Kantola, Raimo
Thesis advisor
Välimäki, Harri
Keywords
Internet, Internet, IP telephony, IP puhe, Voice over IP, IP multimedia, IP multimedia, standardointi, standardization, sovellusreititin, session border controller, SIP, SIP
Other note
Citation