Ohutlevyteräksen myötörajan esiintyminen ja vaikutukset sinkkipinnoitteen muovattavuuteen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1993
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
Mak-65
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 78
Series
Description
Supervisor
Korhonen, Antti
Thesis advisor
Lankila, Arimo
Paavilainen, Jorma
Keywords
Other note
Citation