Koulutuksen vaikutus talouskasvuun Suomessa: makrotaloudelliset vaikutukset ja koulutuksen nykytilanne

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Taloustiede
Language
fi
Pages
22
Series
Abstract
Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee koulutuksen vaikutusta talouskasvuun Suomessa kirjallisuuskatsauksen kautta. Työssä käydään läpi sekä vain Suomea koskevia empiirisiä tutkimuksia että kehittyneiden maiden välisiä tutkimuksia, joiden tuloksia pyritään tulkitsemaan Suomen kannalta. Tavoitteena on selvittää koulutuksen taloudelliset vaikutukset Suomessa makrotasolla koulutuspoliittisten päätöksien tueksi. Erityisesti huomiota kiinnitetään koulutuksen laadun vaikutukseen ja Suomen koulutuksen nykytilanteeseen. Kirjallisuuskatsauksessa ja Suomen koulutuksen nykytilanteen analyysissa päädytään muun muassa seuraaviin tuloksiin: Koulutuksella on positiivinen vaikutus talouskasvuun ja tähän vaikutukseen tärkeämpää on koulutuksen laatu kuin sen määrä. Suomen koulutuksen kehitys on huolestuttavaa ja vuosille 2016–2019 päätetyt menovähennykset saattavat pahentaa tilannetta.
Description
Thesis advisor
Murto, Pauli
Mustonen, Mikko
Keywords
koulutus, talouskasvu, koulutuksen laatu, menovähennykset, koulutusinvestoinnit, kasvuteoria
Other note
Citation