IEC 61131-3 standardin mukaisen ohjelmoitavan logiikan suunnittelu ja toteutus rakennusautomaatiojärjestelmän huonesäätimessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Diplomityössä kehitettiin rakennusautomaatiojärjestelmän osana toimivalle huonesäätimelle kesto-ohjelmisto, jonka avulla huonesäätimessä voidaan suorittaa IEC 61131-3 -standardin mukaisia logiikkaohjelmia. PC:lIa tehty sovellusohjelma voidaan ladata mikrokontrollerille sarjaväylän kautta. Diplomityössä on myös toteutettu kesto-ohjelmistossa olevat funktiot, joilla huonesäätimen I/O-pisteitä voidaan käsitellä sovellusohjelmasta käsin. Laite tallentaa vastaanottamansa sovellusohjelman sen mikrokontrollerin flash-muistiin, joten laitteen toimintakyky säilyy myös sähkökatkon yli. Huonesäätimeen on toteutettu myös sisäänrakennettu PID-säädin, joka on räätälöity rakennusautomaatioprosesseihin rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Säätimessä on kuusi lähtöporrasta, joista osa voidaan valita lämmittäväksi ja osa jäähdyttäväksi. Tuotteen prototyyppiä testattiin kenttäolosuhteissa, ja sen kyky säätää prosessin lämpötilaa todettiin markkinoilla olevan rakennusautomaatiojärjestelmän alakeskusta vastaavaksi. Diplomityön tulosten perusteella valmistuva tuote tuodaan markkinoille erillisenä säätimenä sekä integroidaan muuhun rakennusautomaatiojärjestelmään.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Harmo, Panu
Kinnunen, Kalle
Kinnunen, Kalle
Keywords
building automation, rakennusautomaatio, programmable logic controller, ohjelmoitava logiikka, microcontroller, mikrokontrolleri, room controller, huonesäädin, IEC 61131-3, IEC 61131-3
Other note
Citation