Proaktiivinen tila ja sen monistettavuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 44
Series
Abstract
Jokapaikan tietotekniikassa ja läsnä-älyssä käytetään ihmisen elinympäristössä mahdollisesti näkymättömissä olevaa tekniikkaa toimintojen toteuttamiseen. Tähän alaan kuuluu huonetilan proaktiivisuus eli kyky ennakoida käyttäjän tarpeita. Tässä työssä tutkitaan proaktiivista tilaa käyttötarkoituksena erityisesti aivohalvauspotilaiden ja vanhusten kuntous. Projektissa varusteltiin proaktiivisen tilan prototyyppihuone, johon toteutettiin esimerkinomaisia toimintoja huoneen idean esittelemiseksi. Prototyypissä on lähikenttäkuvantamiseen perustuva anturilattia, joka kertoo ihmisen sijainnin. Sen perusteella ohjataan tietokoneen avulla huoneen valoja ja kuvaa. Prototyypin soveltuvuutta vastaavien esittelyhuoneiden pohjaksi arvioitiin ja todettiin huoneen soveltuvan siihen pääosin hyvin.

In ubiquitous and ambient computing technology is used in people's everyday environment to realize functions. This includes proactivity of a room space, or capability to predict needs of the user. In this work proactive space is examined, especially rehabilitation of stroke patients and elderly people in mind. A prototype room was equipped, and example-like functions were realized in order to demonstrate the idea of the room. The prototype has a sensor floor based on near field imaging, which tells the location of a person. Based on the location a computer controls the room lighting and a video projector. The suitability of the prototype to act as a model to subsequent proactive space demonstration rooms was estimated and found to be mainly good.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Linnavuo, Matti
Keywords
proactive space, ubiquitous computing, ambient computing, lighting control, proaktiivinen tila, jokapaikan tietotekniikka, läsnä-äly, valaistuksen ohjaus
Other note
Citation