Polyolefiinien esipolymeroinnin patentointi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2001
Major/Subject
Polymeeriteknologia
Mcode
Kem-100
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 131 s. + liitt.
Series
Abstract
Diplomityön tavoitteena oli polyolefiinien esipolymeroinnin patenttitilanteen selvittely. Patentteja haettiin patenttitietokantojen avulla, joissa patenttien haku perustui hakuprofiileihin. Kirjallisuusosassa tarkasteltiin polymerointikatalvyttejä, esipolymerointia ja patentointia. Polymerointikatalyytit jaettiin Ziegler-Natta- ja single-site-katalyytteihin. Katalyylit jaoteltiin myös polyeteeni- ja polypropeenikatalyytteihin. Esipolymeroinnissa keskityttiin erityisesti kinetiikkaan ja esipolymeroinnin aikaansaamaan katalyytin aktiivisuuden nousuun. Patenttiosiossa käsiteltiin patentin rakennetta, yrityksissä tapahtuvaa patentointia ja uutuustutkimuksia. Kokeellinen osa perustui patenttien hakuun kolmella eri patenttitietokannalla, Derwentillä, Bibliolla ja SciFinderilla. Derwentillä tehtiin kolme eri metalloseenikatalyytteihin perustuvaa hakuprofiilia ja näitä tuloksia vertailtiin keskenään. Hakuprofiileissa käytettiin sana-, luokka- ja synonyymihakua. Eri tavalla muodostetuilla hakuprofiileilla päästiin samanlaisiin tuloksiin. Bibliolla ja SciFinderilla löydettyjä patentteja vertailtiin Derwent-hauilla löydettyihin. Diplomityössä keskityttiin patentteihin, joissa esipolymerointi esiintyi patenttivaatimuksissa ja joissa käytetyn katalyytin so. metalloseenin rakennetta ei oltu täysin spesifioitu. Edellä mainitut patentit analysoitiin tarkemmin ja niiden käsittämä suojapiiri määritettiin. Derwent havaittiin parhaaksi tietokannaksi, koska Derwent etsii määritetyn hakuprofiilin perusteella hakusanoja keksinnön nimityksestä, tiivistelmästä, käyttö- ja hyötyselityksistä. Biblio, jossa haut perustuivat päivitysprofiiliin ja SciFinder, jossa haut perustuivat tiivistelmiin osoittautuivat selvästi huonommiksi patenttien hakuvälineiksi. Analysoitujen patenttien sisältämät suojapiirit käsittelivät joko prosesseja, katalyyttikoostumuksia tai tietyt tuoteominaisuudet omaavia polymeereja. Löydettiin 31 patenttia, joissa esipolymerointi esiintyi itsenäisissä patenttivaatimuksissa ja 13 patenttia, joissa esipolymerointi esiintyi epäitsenäisissä patenttivaatimuksissa. Johtopäätöksinä voidaan todeta, että analysoidut patentit käsittivät useimmiten tietyn spesifioidun katalyytin tai katalyyttikomponentin valmistuksen. Mitsui, Phillips ja Exxon olivat eniten patentoineet yritykset. Tämäkään uutuustutkimus ei ollut täysin kattava, eli jokin metalloseenejä koskeva esipolymerointipatentti on saattanut jäädä ottamatta huomioon.
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Thesis advisor
Auterinen, Kaija
Keywords
Other note
Citation