Kirjakkalan ruukki; historiallinen selvitys, korjaus- ja käyttösuunitelma

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1999
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
MA-94
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Kirjakkalan ruukki Perniössä on perustettu vuonna 1686 ja se toimi vuoteen 1956 asti. Alue on nykyään Metsähallituksen omistuksessa ja se kuuluu Teijon retkeilyalueeseen. Työn tarkoitus on ollut löytää ruukkialueen vanhoille rakennuksille uusi käyttötarkoitus sekä täydentää olemassa olevaa rakennuskantaa tarpeellisilla uudisrakennuksilla. Työ koostuu kolmesta osasta: rakennusten ja ympäristön historian ja nykytilan selvittämisestä, käyttö- ja korjausehdotuksesta, sekä uudisrakennusten suunnittelusta. Osa ruukin rakennuksista on purettu ja jäljellä olevat kunnostetaan matkailua palvelevaan majoituskäyttöön. Lisäksi rakennetaan uusi retkeilykeskus. Ympäristön kunnostamiseksi on laadittu yleispiirteinen maisemanhoitosuunnitelma. Työ on tehty Metsähallituksen toimeksiannosta ja osa suunnitelmasta on jo toteutettu.
Description
Supervisor
Simons, Tom
Keywords
Other note
Citation