Iskuporauksessa vaikuttavista tekijöistä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1984
Major/Subject
Louhintatekniikka
Mcode
6.32
Degree programme
Language
fi
Pages
129 s. + liitt. 17
Series
Description
Supervisor
Särkkä, Pekka
Thesis advisor
Heikkilä, Pertti
Keywords
Other note
Citation