Värähtelyä vaimentavien metallien muokattavuus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Materiaalien muokkaus ja lämpökäsittely
Mcode
Mak-65
Degree programme
Language
fi
Pages
135
Series
Description
Supervisor
Kivivuori, Seppo
Thesis advisor
Viljamaa, Ahti
Keywords
vibration damping, värähtelynvaimennus, NiTi, NiTi, SHS, SHS, damping steels, vaimennusteräkset, formability, muokattavuus, microstructure, mikrorakenne
Other note
Citation