Knowledge Representation in Inductive Reasoning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2000
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
67
Series
Description
Supervisor
Lampinen, Jouko
Thesis advisor
Lampinen, Jouko
Keywords
inductive reasoning, knowledge representation, Kolmogorov complexity, topology, induktiivinen päättely, tietämyksen estittäminen, Kolmogorov kompleksisuus, topologia
Other note
Citation