Siirrettävän aivorunkovastelaitteiston suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
1.66
Degree programme
Language
fi
Pages
47 s. + liitt. 11
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen. Paavo
Keywords
Other note
Citation