Kehälyönnin synty tasa- ja sekavirtakoneen kommutaattorilla ja sen esiintymistodennäköisyyden pienentämiskeinoja konetta suunniteltaessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1972
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
58
Series
Description
Supervisor
Pyökäri, Tauno
Keywords
Other note
Citation