Companions for life – an exploration to the emotional dimensions of inanimate objects.

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorKosonen, Krista
dc.contributor.authorMeriluoto, Laura
dc.contributor.departmentmuofi
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorMäkelä, Maarit
dc.date.accessioned2021-06-21T09:44:30Z
dc.date.available2021-06-21T09:44:30Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractThis Master’s Thesis “Companions for life – an exploration to the emotional dimensions of inanimate objects” is a theory-driven study that consists of a written part and an artistic production. The study revolves around my personal endeavour of finding a way to work in the creative field in a manner that would encourage people to live and consume more sustainably. Based on my studies in Aalto, I have come to realize that despite us humans being bio-psycho-social creatures, our education focuses mainly on fulfilling the physical requirements of human beings, in the process of designing objects. I have found this to be problematic, since I feel that one reason why people consume in an accelerating pace is the lack of emotional engagement they experience with the products they use. With this thesis, I seek to find ways to design objects so that people become emotionally attached to them, and consequently use them longer. The thesis begins with a literature review that introduces theories behind human psychology and behavioral science to acknowledge the scientific factors that cause us to grow fond of inanimate objects. Through the examination of different theories, I seek to find answers on how I could more consciously consider the decisions that I make in my own creative process in order to create objects that do not only fulfill the user’s physical requirements, but also their emotional needs. Based on the findings of the literature review, a set of engagement adding attributes is established. These attributes encapsulate and describe the aspects that affect the formation of emotional engagement that people experience with objects, and they are used as a framework in the production part of this thesis. Through the production of three different artifacts, I explore and demonstrate concrete ways in which the discovered attributes can be implemented into one’s own creative process. The study shows how research on the formation of emotional attachment supports the design of long lasting human-product relationships. Furthermore, it aims to demonstrate how information from the fields of human psychology and behavioral science can be utilized in practice, when we want to design objects that evoke feelings of attachment. Above all, I wish that this thesis works as a source of inspiration for other designers to seek new ways for slowing down the cycles of consumption through design.en
dc.description.abstractMaisterin opinnäytetyö “Companions for life – an exploration to the emotional dimensions of inanimate objects” on teoriavetoinen tutkimus, joka koostuu kirjallisesta osuudesta sekä taiteellisesta produktiosta. Tutkimuksen lähtökohtana on ollut henkilökohtainen pyrkimykseni löytää tapa toimia luovalla alalla siten, että voisin oman työni kautta rohkaista ihmisiä kohti kestävämpiä kulutustottumuksia ja elämäntapoja. Opintojeni aikana olen huomannut kerta toisensa jälkeen, että vaikka me ihmiset olemme psykofyysissosiaalisia toimijoita, niin meidän opintomme keskittyvät pääosin siihen, miten pystymme vastaamaan ihmisten fyysisiin tarpeisiin tuotteita suunnitellessamme. Tämä on mielestäni ongelmallista, sillä uskon, että yksi syy ihmisten kiihtyvään kulutustahtiin on emotionaalisen resonanssin puute niissä tuotteissa, joita ihmiset käyttävät. Tämän opinnäytteen tarkoitus on löytää tapoja suunnitella tuotteita siten, että ne vahvistaisivat käyttäjien emotionaalista sitoutumista ja kiintymyksen muodostumista niitä kohtaan, ja tekisivät tuotteista siten myös pidempi-ikäisiä. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa perehdytään ihmispsykologian ja käyttäytymistieteiden kirjallisuuden kautta tekijöihin, jotka saavat meidät kiintymään ympärillämme oleviin esineisiin. Tarkastelemalla eri teorioita pyrin löytämään vastauksia siihen, miten pystyisin tietoisemmin tekemään valintoja omassa luovassa prosessissani niin, että suunnittelemani esineet huomioisivat paremmin myös ihmisten emotionaaliset tarpeet fyysisten vaatimusten lisäksi. Kirjallisuuskatsauksen löydösten pohjalta esittelen sarjan sitoutumista vahvistavia attribuutteja. Nämä attribuutit kiteyttävät ja kuvailevat niitä löydettyjä seikkoja, jotka vaikuttavat ihmisten emotionaalisen sitoutumisen ja kiintymyksen muodostumiseen esineitä kohtaan, ja ne toimivat viitekehyksenä produktio-osuudessa toteutettaville esineille. Toteuttamalla kolme erilaista esinettä tutkin ja demonstroin tapoja, joilla esiteltyjä attribuutteja voidaan hyödyntää osana luovaa suunnitteluprosessia. Opinnäytetyö osoittaa, miten tutkimustieto emotionaalisen kiintymyksen muodostumisesta tukee suunnitteluprosessia, jossa tavoitteena on pitkäikäisten käyttäjä-esine suhteiden rakentaminen. Tämän lisäksi se pyrkii demonstroimaan, miten me voimme käytännön tasolla hyödyntää tietoa ihmispsykologian ja käyttäytymistieteiden tutkimusaloilta, kun haluamme suunnitella kiintymystä herättäviä tuotteita. Ennen kaikkea toivon, että tämä maisterin opinnäytetyö toimisi inspiraation lähteenä muille luovan alan toimijoille, jotta voisimme yhdessä löytää lisää tapoja hidastaa nykyistä kulutustahtia muotoilun keinoin.
dc.format.extent121+11
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/108400
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202106217658
dc.language.isoenen
dc.programmeMaster’s Programme in Contemporary Designfi
dc.programme.majorfi
dc.subject.keywordemotional designen
dc.subject.keywordperson-product attachmenten
dc.subject.keywordobject attachmenten
dc.subject.keywordhuman psychologyen
dc.subject.keywordsustainable designen
dc.subject.keywordcontemporary designen
dc.titleCompanions for life – an exploration to the emotional dimensions of inanimate objects.en
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Meriluoto_Laura_2021.pdf
Size:
101.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format