Muistisairas ja kuva – Piirretyn kuvituksen haasteet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2021
Department
Major/Subject
Visuaalisen viestinnän muotoilu
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
32
Series
Abstract
Opinnäytetyöni käsittelee kuvittamista muistisairaalle henkilölle. Tutkin, mitkä elementit piirretyssä kuvassa helpottavat kuvan lukemista ja mitkä taas vaikeuttavat sitä. Tutkimuskysymykseni on, millainen kuva palvelee mahdollisimman hyvin muistisairaan erityistarpeita ja on tälle mahdollisimman helppo lukea. Tutkielmani kohderyhmä on ikääntyneet muistisairaat, ja rajasin pois esimerkiksi työikäiset muistisairaat. Tutkimukseni aihe syntyi hoivakotien vähäisestä huomiosta visuaalisuutta kohtaan. Kyseenalaistin sen, onko tämänhetkinen hoivakotien visuaalisuus ja taide muistisairaille asukkaille toimivinta. Tutkimuksessani käsittelin aihetta selkokielisyyden näkökulmasta ja sovelsin selkokuvassa toimivia elementtejä omiin kuvituksiini. Pohdin myös visuaalisuuden sekä kuvien merkitystä muistisairaan hyvinvointiin ja kuntoutumiseen. Kuvat ovat väline keskustelussa, kun puheen tuottaminen ja ymmärtäminen vaikeutuvat. Kuvien avulla voi myös ilmaista itseään, ja niiden kautta voi tuntea ja kokea. Tutkielman lisäksi opinnäytteeseeni kuuluu produktio. Produktiona toteutin kolmen kuvituksen sarjan, jonka muodostin tutkimukseni perusteella havaituista, mahdollisesti toimivista elementeistä. Nämä kuvitukset ovat esimerkkejä siitä, millainen voisi olla helposti luettava ja ymmärrettävä kuva, joka samalla herättäisi tunteita ja olisi kiinnostava. Tutkin aihettani myös muistisairaan ympäristön hahmottamisen kautta. Väripinnat sekä kontrastit auttavat muistisairasta ohjautumaan tilassa sekä hahmottamaan ympäristöään. Sovelsin ympäristön hahmottamisesta tehtyä tutkimusta kuvituksiini ja pohdin, voisiko kuvitus toimia samaan tapaan ympäristössä ohjaavana elementtinä kuin värit. Kuvitukseni ovat esimerkkikuvituksia, joissa jokaisessa olen käyttänyt myös hieman erilaisia, mahdollisesti havaitsemista vaikeuttavia elementtejä. Näiden lisäksi jokaisessa kuvituksessa on myös erilaisia selkeyttäviä elementtejä. Ajatuksenani oli päästä kokeilemaan näiden kuvitusten toimivuutta kohderyhmäni kanssa, mutta koronaviruspandemian takia en päässyt toteuttamaan tätä suunnitelmaa. Pandemia vaikutti myös kuvitusten sisältöön, sillä en voinut suunnitella esimerkiksi niiden aiheita kohderyhmäni kanssa. Siksi valitsin sellaisia elementtejä ja aiheita, jotka voisivat olla mieluisia suurille ikäluokille. Visuaalisuus ja taide vaikuttavat muistisairaiden henkilöiden arkeen ja hyvinvointiin, ja niitä on ajateltava tämänhetkistä enemmän.
Description
Supervisor
Osipow, Penni
Thesis advisor
Osipow, Penni
Keywords
muistisairaus, kuvittaminen, selkokieli, hahmottaminen, visuaalisen viestinnän muotoilu, kuvitus
Other note
Citation