Moving Towards International Markets: From Domestic to SAT Preparation User Segments

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
Software and Service Engineering
Mcode
SCI3043
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
122+8
Series
Abstract
Moving existing software from a domestic market to an international landscape is difficult without first understanding the differences between the user groups in both contexts. It can create challenges, particularly when it comes to making sure that the existing product resonates with new international markets, cultures, expectations, and users. To highlight these challenges, consider the academic preparation market as a prime example. This market is set apart by its diverse users and educational systems, which emphasize the difficulty of meeting user needs in different cultural contexts. The case company finds itself in this exact situation, seeking to expand their products to include SAT preparation materials for the United States market after achieving success with its Finnish matriculation and entrance exam preparation products and services. Resultantly, this thesis includes a literature review that delves into the definitions of user groups and their representations, the demographic and personality factors that can affect SAT scores, as well as the effect that paid preparation materials and resources might have on academic success. Additionally, it provides a framework for assessing product value from different user perspectives. The research process itself combines qualitative interviews and user testing with real SAT students, as well as contextual inquiry with the co-founder to create a deep understanding of existing Finnish exam preparation user groups as well as those emerging from the SAT market. Through this process, relevant factors in demographics, study habits, study preferences, personality, and perceived value are identified and analyzed. Based on the gathered empirical data, the thesis constructs representations of domestic and SAT user segments with the use of personas. The key features of these personas, such as study statistics, academic goals and unique backgrounds will help the case company better understand the landscape of both markets.

Olemassa olevan ohjelmiston siirtäminen kotimaiselta markkinalta kansainväliseen ympäristöön on vaikeaa ilman, että ensin ymmärretään erot molempien markkinoiden käyttäjäryhmien välillä. Tämä haaste esiintyy erityisesti koulutus-ja valmennusaloilla, sillä eri kulttuurien koulutusjärjestelmillä on omia erityispiirteitä, jotka saattavat vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin, opiskelutapoihin ja odotuksiin. Tässä työssä tarkastellaan yritystä, joka on saavuttanut menestystä Suomen ylioppilaskirjoitusten- ja pääsykoemateriaalien parissa ja pyrkii nyt laajentamaan tuotteitaan Yhdysvaltoihin SAT-valmennusmateriaaleilla. Tämän tutkimuksen sisältö kattaa kirjallisuuskatsauksen, joka syventyy käyttäjäryhmien määrittelyyn, demografisiin ja persoonallisuuteen liittyviin tekijöihin, jotka vaikuttavat SAT-tuloksiin, sekä valmennusmateriaalien vaikutusta akateemisessa menestyksessä. Tämän lisäksi kirjallissuuskatsaus tarjoaa kehyksen, jonka avulla voi arvioida tuotearvoa eri käyttäjäryhmien näkökulmista. Itse tutkimusprosessi yhdistää haastattelemisen, kontekstuaalisen tutkimuksen ja käyttäjätestauksen, joiden avulla se pyrkii selvittämään ja ymmärtämään sekä olemassa olevia kotimaisia, että SAT-markkinoilta esiintyviä kansainvälisiä käyttäjäryhmiä. Molempien markkinoiden käyttäjäryhmistä pyritään tunnistamaan ja analysoimaan merkityksellisiä tekijöitä demografioissa, opiskelutavoissa, opiskelumieltymyksissä, persoonallisuudessa ja niiden kokemissa arvoissa. Empiiriseen dataan perustuen työ muodostaa henkilökuvaukset kotimaisista ja SAT-käyttäjistä käyttäjäpersoonien avulla. Niiden keskeinen sisältö liittyy käyttäryhmien opiskelutilastoihin, akateemisiin tavoitteisiin ja taustatietoihin. Käyttäjäprofiilien piirteiden avulla yritys voi saada paremman kuvan molempien markkinoiden käyttäjäkunnista.
Description
Supervisor
Nieminen, Marko
Thesis advisor
Suominen, Antti
Keywords
internationalization, exam preparation, SAT, persona, contextual inquiry, CPV
Other note
Citation