Error correction for flash analog-to-digital converter using cellular nonlinear network

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
46
Series
Abstract
Tässä diplomityössä kuvataan uudentyyppinen virheenkorjausmenetelmä rinnakkaismuotoisen analogia-digitaalimuuntimen virheenkorjaukseen. Tavoitteena oli kehittää uusi korjausalgoritmi, jossa käytetään hyväksi soluneuroverkkoteoriaa, ja tämän jälkeen toteuttaa ja mitata algoritmin toteuttava piiriratkaisu. Aluksi käydään läpi alkuperäistä soluneuroverkkoteoriaa. Tämän jälkeen esitetään muutokset alkuperäiseen teoriaan, joiden avulla on päästy tässäkin työssä käytettyyn piiriratkaisuun. Sen jälkeen esitellään rinnakkaismuotoinen analogia-digitaalimuuntimen periaate ja siihen liittyvät muunnoksen virheet ja niiden vaikutus. Soluneuroverkkoteoriaan perustuvan virheenkorjausalgoritmin jälkeen esitellään käytetty piiriratkaisu, siihen liittyvät simuloinnit ja piirikuvio. Lopuksi esitetään saadut mittaustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset ja esitetään parannusehdotukset.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Paasio, Ari
Keywords
cellular nonlinear network, epälineaarinen soluverkko, cellular neural network, soluneuroverkko, flash analog-to-digital converter, rinnakkaismuotoinen analogia-digitaalimuunnin, error correction, virheenkorjaus
Other note
Citation