Matkapuhelinasiakkaiden segmentointi tilastollisin menetelmin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2000
Major/Subject
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
tiedon louhinta, ryhmittely, asiakassegmentointi, minimivarianssi, Wilksin lambda, itseorganisoituva kartta, SOM
Other note
Citation