Tutkimus rypsiöljy-polttoöljyseoksen käytöstä nopeakäyntisen dieselmoottorin polttoaineena

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1985
Major/Subject
Polttomoottorit
Mcode
3.14
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Description
Supervisor
Pitkänen, Jorma
Thesis advisor
Ahokas, Jukka
Keywords
Other note
Citation