Tutkimus yritysten hintapolitiikasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä eräiden empiiristen tapausten valossa erityisesti viennin yhteydessä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1977
Major/Subject
Kansantalous
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Vienti, Hinnat
Other note
Citation