Hima and Kaffi - A Study of a Weaving Mill and the Textile Design Process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Muotoilu
Language
en
Pages
40 + 7
Series
Abstract
Hima and Kaffi - A Study of a Weaving Mill and the Textile Design Process This thesis is a study of a Norwegian weaving mill called Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, also known as GU. GU is a vertically integrated woollen mill that is specialized in producing woollen textiles for upholstery and Norwegian folk costumes. The objective of in this study was to gain knowledge about the processes, and the role of a textile designer in a weaving mill. The study was conducted during an internship in the mill in 2016, and the written report is dealt into two. The first part consists of a written approach to the mill, its working methods and processes. The second part is a description of an individual design project of two upholstery textiles, Hima and Kaffi. The internship, the study and the productive part together gave me a holistic understanding of the complexity and demands of textile industry and product development. One of the textiles, Hima, was chosen to the company’s collection, and the end result showed the contrast between a low-pressured thesis project and the commercial world, where the stakes are higher, where choices have a bigger impact.

Hima ja Kaffi - Tutkielma eräästä kutomosta ja tekstiilisuunnittelun prosessista Tämä opinnäyte on tutkielma norjalaisesta kutomosta nimeltä Gudbrandsdalens Uldvarefabrik, joka tunnetaan myös nimellä GU. Kutomo on erikoistunut verhoilu- ja kansallisvaatekankaisiin. Tämän opinnäytteen tarkoitus on oppia, millainen kankaiden tuotantoketju on ja mitä prosesseja mahtuu suunnitelmien ja kudottujen kankaiden väliin. Tutkimus alkoi harjoittelujaksosta, joka alkoi kesällä 2016. Kirjallinen osio on jaettu kahteen. Ensimmäinen osio on teoriapohjainen kuvaus kangastuotannosta ja tuotekehityksestä. Toinen osio koostuu produktiosta. Suunnitteluprojekti alkoi perusteellisella taustatutkimuksella, jonka tavoitteena oli selvittää, millaisia kankaita kutomo tarvitsisi juuri nyt kokoelmiinsa, ja millaisia standardeja näiden kankaiden kuuluu täyttää. Taustatutkimus tarjosi selkeät raamit tuotekehitykselle, jonka tuloksena syntyivät mallit nimeltä Hima ja Kaffi. Tuotekehitykseen kuului olennaisena osana kudonta, viimeistykset ja materiaalien kestävyystestit. Harjoittelujakso, teoreettinen tutkimus ja produktio yhdessä antoivat holistisen ymmärryksen kangastuotannon monipuolisuudesta ja haasteista. Toinen kankaista, Hima, tuli valituksi kutomon mallistoon, ja tämä käänne osoitti opinnäyteprojektin ja kaupallisen maailman välisen kontrastin.
Description
Supervisor
Fagerlund, Maija
Thesis advisor
Fagerlund, Maija
Keywords
textile design, woven textiles, weaving mill, interior textiles
Other note
Citation