Valoaktivoitu ja kultananohiukkasten välittämä lääkeaineen vapautuminen liposomeista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
fi
Pages
92
Series
Abstract
Nanoteknologia lupaa tulevaisuudessa lääketutkimukselle paljon. Tässä työssä tutkitaan yhtä kontrolloitua lääkkeenvapautusta varten suunniteltua ja biologisesti yhteensopivaa nanosysteemiä. Lääkkeet kuljetetaan haluttuun kohteeseen kultananohiukkasia sisältävissä liposomeissa ja vapautetaan hallitusti optisella säteilytyksellä kultahiukkasten valoterminen vasteen avulla. Työn tarkoituksena on tutkia kultananohiukkasten valotermistä vastetta ja lämmön johtumista kultahiukkasesta liposomiin, sekä näihin vaikuttavia seikkoja. Lisäksi selvitetään lääkkeenvapautumisen mekanismeja kultaliposomeista. Näiden pohjalta pohditaan valolla indusoidun lääkkeenvapautuksen optimointia kliinisen käytön reunaehdot muistaen. Kultaliposomien termodynamiikkaa tarkastellaan kalorimetrialla ja kontrolloituun lääkkeenvapautukseen liittyviä entalpiamuutoksia ultraviolettikalorimetrialla. Liposomeja myös kuvataan läpäisyelektronimikroskoopilla kultahiukkasten jakautumisen selvittämiseksi. Työssä kuvataan lisäksi jatkotutkimuksissa käytettäväksi aiotut menetelmät. Liposomien valmistuksessa ilmenneiden ongelmien vuoksi työ on pääosin teoreettinen. Työssä saatiin kuitenkin selville mm. menetelmä kultananohiukkasten orgaanisen päällysteen paksuuden määrittämiselle. Orgaaninen päällyste vaikuttaa merkittävästi lämmön johtumiseen kultahiukkasesta ympäristöön, ja on siksi keskeinen parametri lääkkeenvapautuksen optimoinnissa. Tutkittu systeemi vaikuttaa lupaavalta, ja on aiemmin todistettu periaatteessa toimivaksi. Kuitenkin jatkossa on syytä etsiä toisaalta systeemin stabiiliuden ja toisaalta lääkkeen vapautuksen kannalta optimaalisinta kultananohiukkastyyppiä. Reunaehtoja ovat tehokas lääkkeenvapautus kohtuullisella lämpö- ja säteilyrasituksella kudoksille sekä lääkkeen pysyminen liposomin sisällä ilman säteilytystä.
Description
Supervisor
Koskelainen, Ari
Thesis advisor
Urtti, Arto
Yliperttula, Marjo
Keywords
liposome, liposomit, gold nanoparticle, kultananohiukkaset, optothermal response, valoterminen vaste, nanoscale heat transfer, nanomittakaavan lämmönjohtuminen, drug delivery, lääkkeenkuljetus, controlled drug release, kontrolloitu lääkkeenvapautus
Other note
Citation