The Use of 3D CAD to Increase Efficiency of Designing Large Modular Assemblies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
Tämän työn tarkoitus oli arvioida kuinka suurten modulaaristen kokoonpanojen tuotantoprosessin (suunnittelu ja valmistus) laatua ja tehokkuutta voidaan parantaa käyttämällä 3D CAD-ohjelmistoja. Erityisesti tavoitteena oli löytää optimaalinen tapa suunnitella kaasunjakopaneeleja Nextrom Oy:ssä käyttämällä yhtiön SDRC l-DEAS 3D CAD -järjestelmää. 3D CAD-ohjelmistojen todettiin olevan perinteisiä kaksidimensioisia järjestelmiä parempia, ja tärkeimmäksi tehtäväksi tuli selvittää kuinka 3D CAD-ohjelmistojen etuja voidaan hyödyntää parhaalla, mahdollisella tavalla. Tärkein yleinen tavoite oli parantaa CAD-ohjelmistojen "älykkyyttä". Ohjelmiston piti pystyä käyttämään hyväkseen tietoa kokoonpanojen valmistusmenetelmistä. Kokoonpanojen mallinnuksessa kokeiltiin erilaisia lähestymistapoja. Lupaavimpia menetelmiä kehitettiin edelleen ja ne otettiin mukaan ohjelmistoon lisäkäskyjen avulla. Suurimmat rajoittavat tekijät työssä olivat l-DEAS:in makrokielen epäluotettavuus ja CAD-ohjelmiston hitaus tarkasteltaessa monimutkaista suurta mallia. Työn tuloksena Nextrom Oy sai käyttöönsä uuden dokumentoidun komentojärjestelmän, joka teki alkuperäisestä hyvin yleiskäyttöisestä mallinnusohjelmistosta rajoitetun kokoelman automaattisempia työkaluja. Ohjelmisto voi suorittaa automaattisesti huomattavan osan rutiinityöstä, jolloin suunnittelun laatu paranee ja tuotantoprosessiin tarvittava kokonaisaika lyhenee. Työn käytännöllisessä vaiheessa kertyneet yleiset havainnot 3D CAD:ista on koottu työn teoreettisiin osiin.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Mäkelä, Keijo
Keywords
Other note
Citation