Managing event data in a distributed ecosystem

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSaarela, Janne
dc.contributor.authorAutio, Juho
dc.contributor.departmentMediatekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolPerustieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Scienceen
dc.contributor.supervisorHyvönen, Eero
dc.date.accessioned2020-12-23T17:30:09Z
dc.date.available2020-12-23T17:30:09Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractThe Web is filled with information about real-life events, but it is impossible to get a comprehensive view of them. Different event information services are not interoperable, because they do not conform to standard representation formats or interfaces. This thesis aims at finding a suitable way of combining and sharing event data in a distributed ecosystem. Semantic Web technologies were chosen as a foundational platform, because they are designed for aggregating data from different representation formats, not to forget their support for implementing Linked Data principles. This thesis includes a study of general event characteristics and a report on existing event data sources and formats, such as iCalendar, hCalendar and EventsML. Existing event ontologies are covered as well. To gain practical experience on the research subject, a proof-of-concept event service was developed and deployed as a part of a distributed ecosystem. Requirements, design and evaluation of the service prototype and the underlying ontology were based on real-life use cases. As the outcome of this research, the ontology-driven approach was shown to suit well for sharing, linking, combining and querying events and any related data in a distributed ecosystem.en
dc.description.abstractTapahtumiin liittyvää tietoa on verkossa saatavilla useista eri lähteistä, mutta kokonaiskuva jää puuttumaan, koska palvelut eivät ole yhteydessä toisiinsa. Ongelmana ovat yhtä lailla tietorakenteiden ja rajapintojen eroavaisuudet. Jotta eri lähteistä peräisin olevia tapahtumia voitaisiin ensinnäkin hallita kokonaisuutena, tapahtumatieto pitää pystyä kääntämään kaikkien lähteiden ilmaisuvoiman kattavaan muotoon. Semanttisen Webin menetelmät on suunniteltu juuri tähän tarkoitukseen ja siksi niitä sovellettiin tässä diplomityössä kehitetyn tapahtumapalvelun lähtökohtana. Tässä työssä esitellään merkittävimmät olemassa olevat tapahtumatiedon merkitsemiseen tarkoitetut formaatit, kuten iCalendar, hCalendar ja EventsML, sekä tarkastellaan tapahtumatiedon yleisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Käytännön kokemusta kerättiin kehittämällä tapahtumatietokannan prototyyppi, jonka kautta ekosysteemin muut toimijat pääsivät hyödyntämään tapahtumatietoa. Mallin suunnittelu ja evaluointi perustui käytännön käyttötapauksiin. Tutkimuksen lopputuloksena havaittiin, että ontologioihin pohjautuva malli soveltuu hyvin tapahtumien hallintaan hajautetussa ekosysteemissä.fi
dc.format.extent[10] + 66 s. + liitt. 4
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99392
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358219
dc.language.isoenen
dc.programme.majorViestintätekniikkafi
dc.programme.mcodeAS-75fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordeventen
dc.subject.keywordcalendaren
dc.subject.keywordontologyen
dc.subject.keywordsemantic weben
dc.subject.keywordiCalendaren
dc.subject.keywordEventsMLen
dc.subject.keywordlinked dataen
dc.titleManaging event data in a distributed ecosystemen
dc.titleTapahtumiin liittyvän tiedon hallinta hajautetussa ekosysteemissäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_08278
local.aalto.idinssi42663
local.aalto.openaccessno
Files