Sonifying air quality: investigating musicality and aesthetics in data sonification

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
60+3
Series
Abstract
Sonification is a process which utilizes non-speech audio as a tool to convey information, providing alternative solutions to visualization and visual user interfaces. Sonification is an interdisciplinary field, comprising for example sound design, psychoacoustics, computer science and musicology. However, the aesthetic aspects of sonification are often seen problematic or irrelevant and are somewhat an underdeveloped subject. The main objective of this thesis is to contribute to the aesthetic research of sonification, addressing the issue through a practice-based study, where a data sonification is applied with more aesthetic emphasis in mind. This thesis poses the question: in what ways can the limitations of musical aesthetics be reduced in sonification? The sonification strategies and methods discussed in this thesis are designed and implemented as part of a data sculpture called The Pulse of Tripla. This data sculpture sonifies and visualizes an indoor air quality dataset. It was publicly exhibited between April and August of 2021 at Mall of Tripla shopping centre in Helsinki, Finland. By analyzing existing literature on sound design, music and sonification, and reflecting them on the design process of the sonification project, this study aims to find ways to recognize and reduce the problematic effects of musical expression in sonification design. The data sculpture is examined in detail by documenting the design and implementation process. Ultimately, in this thesis, suggestions and solutions to problems with musical sonification are offered. Advanced compositional concepts such as microtonality and spectralism, combined with advanced sound design and music production techniques could help us to overcome the common issues in musical data sonification, and provide alternative sonification methods with more aesthetic emphasis.

Sonifikaatio on menetelmä, jossa muuhun kuin puheeseen perustuvaa ääntä käytetään informaation välittämiseen. Sen tavoitteena on tarjota ääneen perustuvia vaihtoehtoja visualisoinnille ja visuaalisille käyttöliittymille. Sonifikaation tutkimus on monitieteellistä toimintaa, jossa mm. äänisuunnittelu, psykoakustiikka, tietotekniikka ja musikologia yhdistyvät. Vaikka sonifikaatiolla on tiivis yhteys musiikkiin ja äänisuunnitteluun, sen tutkimuksessa on monelta osin sivuutettu estetiikka sen oletetun merkityksettömyyden ja ongelmallisuuden vuoksi. Tämän opinnäytetyön päätavoite on esteettisen sonifikaation tiedon lisääminen käytäntöperustaisen tutkimuksen avulla, jossa toteutetaan datasonifikaatio painottaen sen esteettisiä ja musiikillisia ominaisuuksia. Työn keskeinen kysymys on, millä tavoin musiikin aiheuttamia ongelmakohtia voidaan vähentää sonifikaatiossa. Tässä työssä esiteltävät sonifikaatiostrategiat ja metodit ovat suunniteltu osana The Pulse of Tripla -dataveistosta. Veistos äänellistää ja kuvantaa sisäilman laadun mittauksia. Veistos oli julkisesti esillä Mall of Tripla -ostoskeskuksessa huhtikuusta elokuuhun 2021. Tutkimalla ja vertaamalla olevassa olevaa sonifikaatiokirjallisuutta opinnäytetyön käytännön osuuteen, työ pyrkii analysoimaan esteettisen musiikillisen ilmaisun ongelmakohtia sonifikaatiossa, ja tunnistamaan sen luomia rajoitteita. Pulse of Tripla -dataveistos esitellään myös yksityiskohtaisesti sen suunnittelu- ja valmistusprosessin dokumentaation kautta. Lisäksi työ tarjoaa erinäisiä ehdotuksia ja ratkaisuja musiikillisen sonifikaation ongelmien vähentämiseksi. Edistyneet säveltämisen konseptit, kuten mikrotonaalisuus ja spektralismi yhdistettynä kehittyneisiin äänisuunnittelutekniikoihin voivat auttaa musiikillisen sonifikaation rajoitteiden ylipääsyssä, sekä tarjota mahdollisuuksia vaihtoehtoisten, esteettisempien sonifikaatiometodien kehittämiseen.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Tahiroğlu, Koray
Keywords
sonification, data sonification, air quality, music, composition, aesthetics
Other note
Media files notes: Audio supplement Description: Selected audio examples from the thesis project. Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation