Mistä muodot tulevat?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2024
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Tutkielma käsittelee muotojen syntymistä keramiikan muotoilussa. Tavoitteena on selvittää muotojen syntyä seuraavan tutkimuskysymyksen kautta: Mistä muodot tulevat? Tutkimus kuuluu taiteellisen tutkimuksen alaan. Tutkimuksen kohdetta lähestytään fenomenologisella otteella taideperustaisen toimintatutkimuksen kautta. Tutkimuskohteena on tekijän henkilökohtainen taiteen praktiikka, jonka keskiössä on savesta dreijaaminen ja käsinrakentaminen. Tutkimusaineisto muodostuu tutkimusprosessin aikana tuotetusta keraamisesta teoskokonaisuudesta ja sen valmistamisprosessista sekä muutamasta käsitteestä. Aineistoa analysoidaan fenomenologisen analyysin avulla. Tämän tutkimuksen kautta luodaan teoreettinen viitekehys, joka antaa työkaluja muotojen syntymisen sanallistamiselle.
Description
Supervisor
Fast, Heidi
Thesis advisor
Fast, Heidi
Keywords
muoto, keramiikka, embodied cognition, affordanssi, scaffolding, vastus
Other note
Citation